20% تخفیف

جنگ شبانه ایرانیا کیش حمید خندان، خرید بلیط و قیمت با تخفیف

(دیدگاه 3 کاربر)

120,000 تومان 96,600 تومان

جنگ شبانه ایرانیا کیش به تهیه کنندگی حمید و حامد خندان
🎤 🎻🥁🎭🎺🎷🔝🔊🎶

 • 🎭🎭🎭 شوی شبانه “ایرانیا” اولین و با سابقه ترین شوی شبانه کشور 🎭🎭🎭
 • به بنیانگذاری حمید خندان خواننده رسمی صدا و سیمای کشور
 • اجرا به مدت ۱۲ سال متوالی بدون تعطیلی و با آیتم های متنوع و دیدنی
 • جنگ شبانه ایرانیا شبی به یاد ماندنی برای شما عزیزان رقم خواهد زد.
 • ساعت اجرا: هر شب 20 الی 23
 • محل اجرا: آمفی تئاتر مجموعه سافاری کیش
 • همراه با ترانسفر برگشت رایگان
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت و برنامه ریزی بهتر، سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.
 • به جز مبلغی که به کیش تفریحات می پردازید، در محل برگزاری شوی ایرانیا مبلغ دیگری پرداخت نخواهید کرد.
 • با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله فیزیکی
 • همراه داشتن ماسک الزامیست. 
انتخاب سانس / آیتم:
 1399/06/29 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/06/29 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/06/30 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/06/30 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/06/31 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/06/31 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/01 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/01 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/02 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/02 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/04 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/04 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/05 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/05 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/06 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/06 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/07 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/07 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/08 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/08 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/09 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/09 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/10 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/10 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/11 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/11 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/12 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/12 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/13 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/13 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/14 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/14 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/15 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/15 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/16 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/16 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/17 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/17 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/18 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/18 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/19 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/19 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/20 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/20 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/21 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/21 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/22 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/22 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/23 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/23 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/24 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/24 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/25 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/25 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/26 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/26 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/27 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/27 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/28 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/28 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/29 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/29 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
 1399/07/30 | سانس 20 | وی آی پی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:155,000 تومان، با تخفیف: 123,800 تومان)
 1399/07/30 | سانس 20 | عادی | 20:00-23:00 | ظرفیت:40
(قیمت مصوب:120,000 تومان، با تخفیف: 96,600 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

تخفیف تفریحات کیش – خرید و رزرو آنلاین بلیط جنگ شبانه ایرانیا (حمید خندان) کیش با تخفیف در کیش تفریحات:

از جالب ترین و شادی آورترین برنامه هایی که گردشگران کیش می بایست در مسافرت به جزیره کیش در برنامه خود قرار دهد رفتن به جنگ شبانه کیش و لذت بردن از آن است. جنگ شبانه به اجرای زنده کمدی و تئاتر همراه با موسیقی شاد گفته می شود. این جنگ های بی نظیر بسیار شاد و مفرح هستند و در نوع خود در داخل کشور نادر و کمیاب می باشند. اکثر هنرمندان جنگ شبانه در کار خود معروف و از استادان حرفه ای کمدی می باشند. جنگ شبانه ایرانیا کیش با مدیریت هنرمند معروف و محبوب آقای حمید خندان هرشب از ساعت 20 الی 23 در آمفی تئاتر مجلل مجموعه سافاری کیش برگزار میگردد. رهبر ارکستر جنگ شبانه ایرانیا کیش ، مهرداد فیروز کوهی می باشد. جنگ شبانه ایرانیا کیش، با سابقه ترین و اولین شو شبانه در کشور می باشد.

جنگ شبانه ایرانیا انتخاب هومن گامنو بوده است و در این جنگ شبانه حضور داشته است.

جنگ شبانه ایرانیا کیش
جنگ شبانه ایرانیا کیش

در جنگ شبانه ایرانیا کیش آیتم های زیر اجرا می شوند:

 • کنسرت زنده حمید خندان : خواننده صدا و سیما به همراه برترین های موزیک کشور
 • تئاتر کمدی یا استندآپ کمدی (۳ ساعت برنامه شاد و مفرح در با سابقه ترین و قدیمی ترین شوی شبانه کشور)
 • دی جی شو با دی جی راسل
 • اجرای موسیقی های محلی، قومیتی و …
 • کنسرت، بیت باکس، نمایش کمدی، تک نوازی سازهای کوبه ای، لیزرشو، مسابقه طنز خانوادگی با اهدای جوایز نفیس
 • تقلید صدا
 • نمایش طنز متفاوت به همراه آیتم های شاد و جنجالی
 • و آیتم های سوپرایزی دیگر!
جنگ شبانه ایرانیا کیش
جنگ شبانه ایرانیا کیش

هنرمندان و هنروران جنگ شبانه ایرانیا کیش:

  • مهدی قناعتی
  • مهرداد فیروز کوهی
  • مهدی شب پره
  • مهرداد روشن
  • میلاد ریحانی
  • هاشم زهدی
  • اهورا
  • دی جی راسل
  • وحید فتحی
  • وحید جعفری
  • جلال کرد
  • میثم باغبانی
جنگ شبانه ایرانیا کیش
جنگ شبانه ایرانیا کیش

نکته هایی درباره خرید و رزرو بلیط جنگ ایرانیا کیش :

 1.  حضور شما 20 دقیقه قبل از شروع برنامه برای تعیین شماره و ردیف صندلی الزامی است.
 2.  ورود هر نوع کالسکه و کالا و اجناس مشابه به سالن جنگ ممنوع می باشد.
 3. رزرو و تهیه بلیط برای هر صندلی حتی برای کودکان، الزامی است. در غیر اینصورت از اختصاص صندلی به آنها معذوریم.
 4.  هر نوع فیلمبرداری و عکس برداری در طول برنامه ممنوع می باشد.
 5.  ورود خوراکی های صدا دار مانند چیپس و پفک ممنوع می باشد.
جنگ شبانه ایرانیا کیش
جنگ شبانه ایرانیا کیش

آدرس جنگ شبانه ایرانیا کیش :

مکان برگزاری شوی ایرانیا در آمفی تئاتر مجموعه سافاری کیش می باشد. نشانی دقیق مجموعه سافاری کیش را در نقشه گوگل زیر ببینید:

نکته هایی درباره رزرو بلیط در سایت کیش تفریحات:

 • همراه با ترانسفر برگشت رایگان
 • سایت کیش تفریحات بلیط وی آی پی (VIP) شوی ایرانیا را نیز دارا می باشد.
 • شما می توانید نظر خود را درباره شوی ایرانیا کیش در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
 • کیفیت و مدت زمان استفاده از بلیط جنگ ایرانیا کیش با تخفیف در کیش تفریحات هیچ تفاوتی با سایر بلیط ها با قیمت های بیشتر و کامل ندارد. سایت کیش تفریحات تخفیف بیشتری برای مشتری خود تدارک دیده است. 
 • برای مشاهده تصاویر شوی شبانه ایرانیا کیش ، آلبوم را ببینید.
 • جنگ شبانه ایرانیا از سال 1377 فعالیت خود را آغاز کرده است و پر سابقه ترین جنگ شبانه جزیره کیش محسوب می شود.
 • با کیش تفریحات ، نیازی به پرینت بلیط خود ندارید! فقط کافی است بلیط را در گوشی خود به مسئول مربوطه نشان دهید.
 • جنگ شبانه ایرانیا کیش شبی خاطره انگیز را برای شما عزیزان به یادگار خواهد گذاشت.
 • کیش تفریحات جنگ شبانه ایرانیا کیش را قویا پیشنهاد می کند.
 • با خرید از کیش تفریحات، بلیط تفریحات کیش را ارزان تر تهیه کنید.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.

مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 1. کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 2. توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید.همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 4. در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 5. اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 6. در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید).
 7. روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 8. پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 9. به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات گردشگری کیش مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات
kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام روی آیکون فوق کلیک کنید.

3 دیدگاه برای جنگ شبانه ایرانیا کیش حمید خندان، خرید بلیط و قیمت با تخفیف

 1. وحید خامسی

  حمید خندان عالیه، بین آیتم های برنامه ش هم شهرام روزپره باحال ترینش بود، کلی خندیدیم :))

 2. ساناز

  از جنگ های قیمت مناسب که پیشنهاد میکنم

 3. شریفی

  واقعا تخفیفاتون عالیه، 60 تومن فقط تو این تفریح سود کردیم، مشتریتون شدم، هر سری بیام کیش فقط از شما بلیط می گیرم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.