50% تخفیف

رستوران آرینا کیش (موزیکال و کافی شاپ)

(دیدگاه 1 کاربر)

40,000 تومان 20,000 تومان

 • ترانسفر رایگان رفت
 • موسیقی زنده
 • با رزرو از کیش تفریحات، مبلغ 40 هزار تومان به ازای هر نفر از فاکتور کسر خواهد شد.
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.
 • حتما از ترانسفر اختصاصی رستوران آرینا کیش استفاده کنید. در صورت استفاده از تاکسی، تخفیف خریداری شده غیرقابل استفاده است.
انتخاب سانس / جایگاه / صندلی:
 1400/05/12 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/12 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/13 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/13 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/14 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/14 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/15 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/15 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/16 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/16 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/17 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/17 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/18 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/18 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/19 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/19 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/20 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/20 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/21 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/21 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/22 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/22 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/23 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/23 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/24 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/24 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/25 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/25 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/26 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/26 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/27 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/27 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/28 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/28 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/29 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/29 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/30 | سانس ناهار | هزینه رزرو ورودی | 12:00-16:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
 1400/05/30 | سانس شام | هزینه رزرو ورودی | 22:00-01:00 | ظرفیت:20+
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 20,000 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

رزرو آنلاین رستوران آرینا کیش با تخفیف :

رستوران موزیکال و کافی شاپ آرینا در کیش هر روزه در 2 طبقه مجزا در خدمت گردشگران و کیشوندان می باشد. این رستوران با گروه موسیقی قوی و منویی با کیفیت عالی و قیمت مناسب است. ساعت کاری رستوران آرینا از 12 ظهر الی 12 شب به صورت یک سره می باشد. موزیک زنده رستوران آرینا کیش از ساعت 14 الی 16 و 22 تا 22:30 بامداد برقرار می باشد. بند موزیک رستوران آرینا بسیار قوی می باشد. منوی رستوران آرینا بسیار کامل می باشد و انواع غذاهای دریایی، ایرانی، فرنگی و فست فود در منوی این رستوران موجود می باشد. بهترین سرآشپز کیش آقای رضا عباسی، سرآشپز رستوران موزیکال آرینا کیش می باشد.

آقای آرتین رضایی خواننده، نوازنده و سرمایه گذار رستوران آرینای کیش می باشند.

 

رستوران آرینا کیش
رستوران آرینا در کیش

برخی از غذاهای رستوران آرینا : 

 • خرچنگ
 • میگو تمپورا
 • ماهی صید روز
 • استیک
 • پیتزا
 • برگر
 • پاستا
 • سوخاری ها
 • و …

نکته هایی درباره رزرو ورودی رستوران آرینا کیش

 • این بلیط دارای ترانسفر می باشد.
 • با خرید بلیط از کیش تفریحات مبلغ 40000 از فاکتور شما کسر می شود، در صورتی که شما 20000 پرداخت کرده اید.
 • هزینه رزرو برای کودک زیر 8 سال، رایگان می باشد.
رستوران آرینا در کیش
رزرو رستوران آرینا در کیش

آدرس رستوران موزیکال و کافی شاپ آرینا کیش:

پشت بازار رویامال، روبروی هتل کوروش. نشانی دقیق رستوران آرینای کیش را در نقشه گوگل زیر ببینید:

رزرو رستوران موزیکال کیش با تخفیف

 • رزرو ورودی رستوران آرینا کیش با تخفیف 50 درصدی!
 • قیمت غذای رستوران آرینا کیش از 70 تا 160 هزار تومان است.
 • کیفیت و مدت زمان استفاده از بلیط رستوران آرینا کیش با تخفیف در کیش تفریحات هیچ تفاوتی با سایر بلیط ها با قیمت های بیشتر و کامل ندارد. سایت کیش تفریحات تخفیف بیشتری برای مشتری خود تدارک دیده است. 
 • با کیش تفریحات ، نیازی به پرینت بلیط خود ندارید! فقط کافی است بلیط را در گوشی خود به مسئول مربوطه نشان دهید.
 • شما می توانید نظر خود را درباره رستوران آرینا کیش در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت و برنامه ریزی بهتر سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.
 • سایت کیش تفریحات به شما تجربه سرو غذا در رستوران آرینا کیش را قویا پیشنهاد می کند.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.

  مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 • کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 • توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید. همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 • روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 • در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 • اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 • در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید. (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید.)
 • روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 • پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 • به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

 

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات جدید مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات
kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام روی آیکون فوق کلیک کنید.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

1 دیدگاه برای رستوران آرینا کیش (موزیکال و کافی شاپ)

 1. بهاره

  بند موزیک خیلی خوبی داره. قیمتاشم نسبت به بقیه رستورانا کمتره.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.