53% تخفیف

رستوران کف شیشه ای بام رویایی پدیده کیش

(دیدگاه 5 کاربر)

40,000 تومان 19,000 تومان

 • تنها رستوران کف شیشه ای در خاورمیانه🗼
 • کافی شاپ منحصر به فرد
 • انواع غذاهای دریایی ایرانی، عربی و فرنگی 📌📌
 • چشم انداز هیجان انگیز با دید ۳۶۰ درجه از جزیره زیبای کیش
 • همراه با موزیک زنده🎼🎻
 • ترانسفر رفت و برگشت رایگان🚕🚎
 • حتما از ترانسفر رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش استفاده کنید. در صورت استفاده از تاکسی، تخفیف خریداری شده غیرقابل استفاده است.
 • با رزرو از کیش تفریحات، 40000 تومان از فاکتور شما کسر خواهد شد.
 • جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت و برنامه ریزی بهتر سعی کنید بلیط خود را زودتر رزرو کنید.

انتخاب سانس / آیتم:
 1399/09/09 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/09 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/10 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/10 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/11 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/11 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/12 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/12 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/13 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/13 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/14 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/14 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/15 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/15 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/16 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/16 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/17 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/17 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/18 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/18 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/19 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/19 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/20 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/20 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/21 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/21 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/22 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/22 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/23 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/23 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/24 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/24 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/25 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/25 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/26 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/26 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/27 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/27 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/28 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/28 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/29 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/29 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/30 | سانس نهار | هزینه رزرو | 13:00-15:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
 1399/09/30 | سانس شام | هزینه رزرو | 21:30-24:30 | ظرفیت:20
(قیمت مصوب:40,000 تومان، با تخفیف: 19,200 تومان)
لیست کل تفریحات

توضیحات

رزرو آنلاین ورودی رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش با تخفیف:

بدون شک یکی از جاذبه های جزیره کیش، رستوران های آن است. رستوران های کیش با موزیک زنده جذابیت خاصی دارد که هر سلیقه ای را به خود جذب می کند. اکثر توریست ها و گردشگران رستوران های موزیک زنده کیش را از دست نمی دهند. رستوران کف شیشه ای بام رویایی پدیده کیش با چشم انداز خلیج فارس و ارتفاع 50 متر از سطح زمین در صد متری ساحل قرار دارد. این رستوران با فضای رمانتیک و موسیقی زنده پیانو قطعا شب به یاد ماندنی را برای شما رقم خواهد زد.

بن تخفیف رستوران کف شیشه ای کیش:

تخفیف ورودی رستوران کف شیشه ای کیش در سایت کیش تفریحات 53 درصد می باشد. سانس ها و قیمت ورودی رستوران کف شیشه ای کیش در بخش رزرو قابل مشاهده می باشد. تمامی اطلاعات به روز می باشد.

رستوران بام رویایی کیش                                رستوران بام رویایی کیش

منو رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش:

قیمت منوی رستوران کف شیشه ای کیش حدودا بین 100 تا 200 هزار تومان است. در صورت خرید ورودی از سایت کیش تفریحات به ازای هر نفر، مبلغ 40 هزار تومان از فاکتور شما کسر می شود. این رستوران دارای منوی ایرانی، دریایی و فرنگی می باشد.

مهمانان رستوران بام رویایی کیش:

رستوران کف شیشه ای بام رویایی میزبان بسیاری از هنرمندان مطرح کشور نظیر پازل بند، امیر عباس گلاب، محسن ابراهیم زاده، مسیح و آرش، حامد همایون، سیما باباپور و … بوده است. این رستوران در غرب جزیره کیش و در نزدیکی کشتی یونانی و بازار بزرگ پدیده کیش واقع شده است.

رستوران کف شیشه ای
رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش

رستوران کف شیشه ای بام رویایی پدیده کیش تنها رستوران کف شیشه ای در خاورمیانه بوده که دارای یک کافی شاپ منحصر به فرد و انواع غذاهای دریایی، ایرانی، عربی و فرنگی نظیر میگو سوخاری، بشقاب لبنانی و … می باشد. چشم انداز هیجان انگیز و رویایی رستوران کف شیشه ای با دید ۳۶۰ درجه از جزیره زیبای کیش به همراه موزیک زنده می باشد. رستوران بام رویایی کیش یکی از بهترین رستوران های کیش است.

آدرس رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش:

استان هرمزگان، جزیره کیش، جاده جهان، غروب کیش، روبروی رستوران پدیده شاندیز. نشانی دقیق رستوران کف شیشه ای پدیده کیش را در نقشه گوگل زیر ببینید:

نکته هایی درباره رزرو رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش:

 • ساعت کار در وعده نهار: 12:30 الی 15:30
 • ساعت کار در وعده شام 21:30 الی 00:30
 • اين بليط شامل قوانين چارتر بوده و غير قابل استرداد (کنسلی) مي باشد
 • هزینه رزرو برای کودکان زیر هشت سال رایگان می باشد.
 • انتخاب از غذاهای منو آزاد است و محدودیتی ندارد.
 • ميهمان گرامي مبلغ پرداختي شما بابت رزرو رستوران و استفاده از سالاد بار و ورودي رستوران مي باشد. فقط درصورت سفارش غذا از فاکتور کسر ميگردد.
 • بر اساس دستور اداره بهداشت، ارائه سرویس سالاد بار ممنوع می باشد. و این سرویس به صورت پک بسته بندی برای مهمانان سرو می گردد.
 • با کیش تفریحات ، نیازی به پرینت بلیط خود ندارید! فقط کافی است بلیط را در گوشی خود به مسئول مربوطه نشان دهید.
 • رزرو ورودی رستوران کف شیشه ای بام رویایی پدیده کیش با تخفیف 53 درصدی!
 • شما می توانید نظر خود را درباره رستوران کف شیشه ای بام رویایی کیش در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک بگذارید.
 • برای مشاهده تصاویر رستوران کف شیشه ای بام رویایی، آلبوم را ببینید.
 • توجه کنید که سایت کیش تفریحات کلیه مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت، مجوزهای ای نماد (وزارت صنایع و معادن) و لوگوی ساماندهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را مشاهده کنید.

مراحل رزرو بلیط تفریحات در سایت کیش تفریحات:

 1. کلیه آیتم های سایت کیش تفریحات را از آدرس kishtafrihat.ir/shop بررسی کرده و تفریحات مد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.
 2. توضیحات تفریح مورد نظر را مطالعه کرده و در همان صفحه تاریخ مورد نظر برای رزرو تفریح را انتخاب کنید. همچنین اگر تفریحتان دارای سانس های متفاوت است می توانید سانس مورد نظر را نیز انتخاب کنید.
 3. روی دکمه “افزودن به سبد تفریحات” کلیک کنید تا تفریح مورد نظر به سبد شما در سایت کیش تفریحات اضافه شود.
 4. در انتها روی “مشاهده سبد تفریحات” کلیک کرده و وارد صفحه سبد تفریحات شوید. اگر از موبایل وارد سایت کیش تفریحات می شوید، گوشه پایین سمت چپ روی نماد سبد خرید کلیک کنید.
 5. اگر تغییری در تعداد نفرات هر تفریح دارید وارد کرده و دکمه ی “بروزرسانی سبد” را کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه ی “اقدام به پرداخت” کلیک کنید.
 6. در این صفحه مشخصات خود را وارد کرده و یکی از درگاه های پرداخت را انتخاب کنید. (هیچ تفاوتی بین آن ها نیست و هر کدام را که مایل هستید انتخاب کنید.)
 7. روی دکمه پرداخت کلیک کرده و پس از آن روی صفحه درگاه بانک، اطلاعات کارت خود را وارد کرده و پرداخت را تکمیل نمایید.
 8. پس از بازگشت به سایت کیش تفریحات، بلیط شما بلافاصله ایجاد شده و قابل دانلود خواهد بود.
 9. به محل تفریح مورد نظر در جزیره کیش مراجعه کرده و با نشان دادن تنها تصویر بلیط از تفریح خود در کیش لذت ببرید. تمام مراکز تفریحی کیش طرف قرارداد با سایت کیش تفریحات هستند.

کیش تفریحات را در اینستاگرام دنبال کنید تا از آفرها و تخفیفات گردشگری کیش مطلع شوید:

اینستاگرام کیش تفریحات
kishtafrihat.ir@

جهت دنبال کردن صفحه ما در اینستاگرام روی آیکون فوق کلیک کنید.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

5 دیدگاه برای رستوران کف شیشه ای بام رویایی پدیده کیش

 1. وحید

  خود رستوران خوبه ولی کافی شاپ افتضاح بود توی شیرموزاشون یخ میندازن بیشتر طعم آب میداد تا شیرموز

 2. محمود غزوه

  به تجربه ش می ارزه. سرو غذا توی اون ارتفاع با ویوی دریا و البته اون کف شیشه ای رستوران مهیج ترین ویژگی این رستورانه، کیفیت غذا هم نسبتا خوب و راضی کننده بودش ..

 3. المیرا

  کیفیت غذای رستوران خوب بود من راضی بودم، ایده رستوران های عجیب غریب رو دوست دارم، مثلا رستوران یخی، اینم تو ارتفاعه جذابیت های خاص خودشو داره و تقریبا هر کسی بیاد ناراضی بر نمیگرده…

 4. نگین رستگاری

  خیلی سایت خوبی دارین ممنون ازتون

 5. سعیده میری

  سلام. میشه آدرس اینستاگرامتون رو بدید؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.